t f s
_

Koorcoaching

Speciaal voor koren, van a cappella ensembles tot oratoriumverenigingen, verzorgt Eva koorcoaching. De coaching bestaat uit klassikale stemvorming voor de koorleden, bijvoorbeeld tijdens een deel van de repetitie. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen, zijn ademsteun, dictie, houding en stemgebruik. Deze stemvorming kan worden gekoppeld aan notenstudie en eventuele gastdirectie voor een (deel van de) repetitieavond of -dag.

De coaching kan worden uitgebreid naar een traject van een aantal repetities waarbij de mogelijkheid bestaat om per stemgroep (sopraan, alt, tenor, bas) stemvorming te geven. Zo kan Eva oplossingen aandragen voor specifieke stemgroepproblemen. Naast het verbeteren van de zangtechniek, draagt zo’n traject vaak ook bij aan de cohesie en teamspirit van de aparte stemgroepen, wat een positief effect heeft op de totale koorklank. Aan het einde van het traject kunnen de resultaten worden samengevoegd in een klassikale stemvorming/repetitie.

Voorafgaand aan de koorcoaching overlegt Eva graag met de dirigent en het koorbestuur over de wensen die er leven en de mogelijkheden voor een aantrekkelijke en effectieve aanpak.

Share

Twitter Facebook LinkedIn