t f s
_

Solozang

Leren zingen is een levenslang proces dat nooit klaar is. Gelukkig is het intrigerend en inspirerend om je stemmateriaal te ontginnen en bij te slijpen, en je fysieke en mentale grenzen te verleggen. Eva biedt de voor jou passende begeleiding bij dit leerproces, en geeft ook tips and tricks voor effectieve en plezierige zelfstudie. Afhankelijk van individuele intenties en ambities wordt aan de hand van gekozen repertoire wekelijks, tweewekelijks of maandelijks gewerkt. Vaste onderdelen in de les zijn het uitbouwen en onderhouden van techniek, het ontwikkelen van persoonlijke interpretatie, en het werken aan je eigen presentatie.

De focus van Eva’s benadering is het samenbrengen van techniek en interpretatie. De technische basis (ademsteun, dictie, houding, stemgebruik) die nodig is voor het zingen wordt direct gekoppeld aan de interpretatie van een aria of lied. Bijvoorbeeld, wat is er voor nodig om een ‘boze’ aria te zingen? Hoe boos is nog zingbaar? Wat werkt goed voor de individuele leerling? Wat slaat aan? Zo worden de fysieke en mentale invalshoeken van zingen gecombineerd. Leerlingen ervaren deze aanpak als verrassend en zinvol, en zijn prettig verbaasd over de positieve effecten.

Eva’s lespraktijk bevindt zich in Utrecht. Mocht er een wens of noodzaak zijn, dan kan ze ook op locatie lesgeven.

Share

Twitter Facebook LinkedIn